Zaznacz stronę

Zasady rekrutacji

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola zobowiązani są do złożenia prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z obowiązującymi zaświadczeniami lub deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej. Karty są dostępne w sekretariacie przedszkola.

W przypadku wypełnienia wszystkich wolnych miejsc do przedszkola będą przyjmowane dzieci na podstawie ilości przyznanych punktów:

  1. Dziecko z rodziny którego rodzeństwo już uczęszcza do przedszkola – 2 pkt – dokumentacja EPN.
  2. Pozostawanie rodziców kandydata w zatrudnieniu – 2 pkt – zaświadczenie.
  3. Dzieci rodziców zamieszkałych w rejonie osiedla Wojnów Swojczyce Strachocin – 1 pkt.
  4. Dzieci rodziców pracujących w rejonie osiedla Wojnów Swojczyce Strachocin – 1 pkt.
  5. Dzieci rodziców niepełnosprawnych – 2 pkt – dokument potwierdzający niepełnosprawność. 
  6. Dzieci posiadające rodzeństwo niepełnosprawne – 2 pkt – dokument potwierdzający niepełnosprawność. 
  7. Kolejność zgłoszeń.

Rodzice dzieci przyjętych zobowiązani są w ciągu 10 dni od otrzymania informacji o przyjęciu dziecka do przedszkola do potwierdzenia woli korzystania z usług placówki przez:

  1. Podpisanie umowy cywilno – prawnej o świadczenie usług.
  2. Uiszczenie opłaty tzw. „wpisowego” na zakup środków dydaktycznych.
  3. Złożenie wypełnionego kwestionariusza Karta przedszkolaka (informacji dotyczących podstawowych informacji na temat dziecka)

Rekrutacja trwa do momentu wypełnienia wszystkich wolnych miejsc. Decyzją dyrektora dzieci mogą być przyjmowane sukcesywnie w ciągu całego roku.

Szczegółowe informacje są udzielane pod numerem telefonu: 71 348 69 14

CZCIONKA
KONTRAST